Produkty

Bločky

Jednoduše složené archy na sebe a ve hřbetě nebo v hlavě slepené lepidlem, tak aby tvořily bloček.

Tyto produkty se hojně využívají jako propagační materiály především pro poznámkové bloky nebo stolní plánovací kalendáře.

Falcování

K falcování používáme speciální falcovací stroje se dvěma typy skládání (kapsové a nožové).

Rozděluje se na několik základních způsobů skládání.

Jednoduché skládaní s jedním lomem, jako jsou například letáky, přílohy nebo obálky pro vazbu V1.

Křížové skládání je skládání s lomy kolmými na sebe. Toto se využívá především u falcování knižních bloků.

Souběžné (paralelní) skládání je několik po sobě jdoucích souběžných lomů. Například pro letáky nebo příbalové návody.

Harmonikové skládání vzniká střídavým překládáním archů souběžnými lomy. Využívá se u skládání map, prospektů a příbalových letáků.

Okénkové skládání se provádí dvěma souběžnými lomy tak, aby okraje složky byly přeloženy směrem do středu. Vzniká tak dojem zavřeného okna. Využívá se u např. blahopřání nebo prospektů.

Zavinuté skládání se provádí více souběžnými tak, že první vrstva je zavinuta dalšími vrstvami materiálu. Využívá se u prospektů.

Můžeme využívat i jiné druhy skládáni nebo jejich kombinace.

Kalendáře

Kalendáře
Kalendáře jsou nedílnou součástí každodenního života, nejčastěji se setkáváme s tištěnou nebo digitální podobou. Naše tiskárna nabízí celou řadu kalendářů pro různé účely. Ať už se jedná o kapesní, stolní, nástěnné nebo plánovací kalendáře.

Kapesní kalendáře
slouží k rychlému zorientování, tento kalendář bývá zpravidla vždy při ruce, ale chybí mu prostor pro poznámky. Formát takového kalendáře je nejčastěji 90×50 mm nebo A7, kde na rubové straně nalezneme kalendárium a na lícové straně je prostor pro firemní logo, zprávu, fotku či grafiku dle Vaší představy. Materiál používaný na výrobu je zpravidla křídový papír o plošné hmotnosti od 250 do 400g/m2 a opatřen nějakou povrchovou úpravou, nejčastěji laminací.

Stolní kalendáře
velice rozšířená a oblíbená forma kalendáře, kalendárium je rozděleno do několika listů, většinou po jednom týdnu. Na tomto kalendáři nalezneme spoustu informací, které na kapesním kalendáři chybí, jako je: jmenný kalendář, seznam církevních nebo státních svátků, významné dny, číslování týdnů nebo třeba informaci o pohybu měsíce. Tento kalendář také nabízí prostor pro Vaše poznámky k jednotlivým dnům, a spousty místa pro Vaše fotografie, či různá sdělení. Kalendář je tvořen samonosným nepotištěným kartonovým stojánkem o síle 0,75 až 1 mm a jednotlivými listy kalendária tištěné na přírodní, kalandrované nebo křídové papíry, o plošné hmotnosti od 80 do 135g/m2. to vše spojené kroužkovou vazbou. Na tyto kalendáře se nedoporučuje lesklá křída, ani další zušlechtění, jako je lak nebo lamino. Na takto upravený list totiž nelze psát, a nebo s potížemi.

Nástěnné kalendáře
jsou druhou z nejrozšířenější formou kalendářů. Hlavním účelem tohoto kalendáře není ani tak informace o datu, ale mají spíše estetický a designový účel. Tento kalendář se skládá z titulní strany, dvanácti listů kalendária po jednotlivých měsících a může obsahovat ještě čtrnáctý list se jmenným seznamem, firemním sdělením či jakoukoliv jinou informací. Materiál používaný na tento druh kalendáře je většinou 250g/m2 lesklá či matná křída, všechny tyto archy jsou v hlavě spojeny kroužkovou vazbou a opatřeny ouškem na zavěšení. Formáty lze použít od A5 do B2.

Plánovací kalendáře

můžeme je rozdělit na dva tipy, nástěnné a stolní,

nástěnné plánovací kalendáře slouží pro rychlou orientaci ve dnech a měsících. Na každém listu jsou vždy tři měsíce, přičemž prostřední měsíc je ten aktuální. To umožňuje rychle plánovat a zároveň pátrat v minulosti. Tento kalendář je opatřen výrazným, pohyblivým okénkem pro aktuální den. V hlavě je spojen kroužkovou vazbou a pomocí titulní stránky připevněn na zeď třeba kanceláře. Materiál samotného kalendária je převážně z 80g/m2 ofsetového papíru a titulní a poslední strana je z bílo-bílé popřípadě bílo-šedé lepenky o plošné hmotnosti cca 350g/m2.

stolní plánovací kalendáře jsou skvělým pomocníkem při plánování schůzek a k zapisování rychlých poznámek. Umisťují se přímo na pracovní plochu třeba pod klávesnici. Mají 53 listů slepených v patě lepidlem, přičemž každý list představuje jeden kalendářní týden. Donedávna velice oblíbená pomůcka, kterou dnes nahrazují počítače, i tak si ale najde své příznivce. Formát se nejčastěji pohybuje kolem 420x600mm, materiál používaný na výrobu je ofsetoví papír o plošné hmotnosti 80g/m2.

Laminace

Laminace se využívá při zušlechťování tiskovin, které je třeba více chránit vůči opotřebení a vnějším vlivům. Je to technika, při nichž se na povrch tiskoviny přilepí tenká průhledná polymerní fólie, a to lesklá či matná.

Jsme vybaveni plně automatickou výkonnou laminovací linkou formátu B2 Foliant Castor 520 pro lesklou, matnou i speciální laminaci.

Letáky, prospekty a plakáty

Letáky, prospekty a plakáty jsou nejrozšířenější tištěnou formou šíření informací do podvědomí velké skupiny lidí. Vyrábějí se v mnoha variabilních provedeních od jednobarevných po plnobarevné s možností různých dalších zpracování – falcování, bigování, perforace. Nejčastějšími materiály jsou křídové papíry od 115 do 250g/m2.

nejoblíbenější varianty mezi letáky a prospekty jsou:
DL letáky (rozměr: 99x210mm nebo 210x99mm), 1/3 A4
letáky formátu A4 (210x297mm), nebo A5 (148x210mm)
falcované prospekty různých formátu a to jak do sebe, tak do harmoniky (do Z), nejčastějším zástupcem této varianty je A4 falcovaná do sebe na DL formát nebo A3 falcovaná na půl na A4, popřípadě A4 falcovaná na A5.

Plakáty
nejrozšířenější formou plakátů jsou rozměry A3 (297x420mm) A2 (420x594mm), tyto plakáty se většinou tiskou plnobarevně z jedné strany na křídové papíry.

Stroje používané na tento druh produktu:
HEIDELBERG Speedmaster SM 74
KOMORI LITHRONE S 529 H
POLAR 115 XT
HEIDELBERG Stahlfolder Ti 52 Proline
STAHL T52 ProLine
SHOEI SM40 KTT
Foliant 520 HP

Přímopropisující papíry CB, CFB, CF

Propisovací schopnosti papírů CB a CF jsou na sobě závislé. Vrchní přímopropisující papír CB je na své spodní straně potažen vrstvou mikrokapslí s barvotvornou látkou. Naopak druhý papír CF je na své horní straněopatřen aktivní kaolínovou vrstvou. Takto dochází ke stálému dotyku obou vrstev. Vrstvy však reagují pouze v případě tlaku.

Při průpisu dochází v místě dotyku papírů zvýšeným tlakem (hrotem tužky, úderem jehličkou tiskárny, …)k prasknutí mikrokapslí vrstvy CB, z nich se uvolní barvotvorná látka, která okamžitě reaguje s aktivní kaolínovou vrstvou CF, a tím vzniká na CF papíru otisk. Na vrstvě CB není reakce viditelná.

CFB papír je využíván v případě, kdy je třeba více kopií. Na vrchní straně je opatřen vrstvou CF a na spodní straně vrstvou CB. Plní tak současně funkci CB papíru i papíru s vrsvou CF.

Z výše popsaného je zřejmé, že propisovací schopnosti papíru CB a CF jsou na sobě závislé. Pokud by papír CB nebo CF byl kombinován s jiným papírem, k průpisu by nedošlo.

V1

Brožura / Vazba V1
Vazba V1 je jedna z oblíbených a velice rozšířených vazeb. Knižní složky jsou sneseny do sebe, sešity drátem a následně oříznuty ze tří stran. Rozsah stran závisí na gramáži papíru.

Charakteristika vazby V1
nejrozšířenější druh vazby
zhotovuje se na speciálních linkách pro tvorbu vazeb V1
knižní složky snášíme do sebe včetně obálky
knižní složky sešijeme drátem a ořízneme po třech stranách

Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je dovolený rozsah pro sešitovou měkkou vazbu V1 u papíru plošné hmotnosti do 70 g/m2 nejvýše 60 listů (120 stran), nad 70 g/m2 maximálně 44 listů (88 stran). Šití drátem se řídí výškou knižního bloku.

Stroje používané na tento druh produktu:
HEIDELBERG Speedmaster SM 74
KOMORI LITHRONE S 529 H
POLAR 115 XT
Horizont StitchLiner5500
Foliant 520 HP

V2

Spolu s V1 je nejrozšířenějším typem vazby. Na rozdíl od vazby V1 jsou zde jednotlivé listy lepeny a následně zavěšeny do měkké obálky. Používají se tři základní typy lepidel:

– vodou ředitelná disperzní lepidla (polyvinylacetáty)
– tavná lepidla na bázi kopolymerů vinylacetátů a etylenu
– polyuretanová lepidla (PUR)

Podle normy ON 88 3750 pro knižní vazby je i u vazby V2 stanovena tloušťka bloku. U papírů s plošnou hmotností do 90 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 4-35 mm. Pro spojení dvoulistů je doporučeno frézování nebo slepování. U papírů s plošnou hmotností do 100 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 5-40 mm při spojování složek speciálně perforovaných ve hřbetním lomu, a 5-20 mm při spojování složek slepených ve hřbetním lomu. U vazby V2 je možné překročení limitů stanovených normou.

Stroje používané na tento druh produktu:
HEIDELBERG Speedmaster SM 74
KOMORI LITHRONE S 529 H
POLAR 115 XT
Foliant 520 HP
HORIZON BQ-280PUR